I Afa Tolk er vi opptatt av å levere tolketjenester av høy kvalitet, derfor setter vi noen krav til våre tolker. Vi følger IMDI`s retningslinjer for god tolkeskikk(Klikk her).

Tolkene våre har enten gjennomgått et internt kurs eller har formell tolkeutdannelse og er ført opp på Tolkeportalten. Det interne kurset gir opplæring i de etiske retningslinjene for tolketjenesten, samt sikrer at de har kjennskap til det norske språket og viktige faguttrykk.

Alle våre tolker er underlagt taushetsplikt.

Vår målsetning å knytte til oss de beste tolkene, samt stadig å utvide vårt språktilbud. For å kvalitetssikre våre tjenester er vi opptatt av å få tilbakemeldinger på kundens erfaringer med bruk av våre tolker.