AFA TOLK
 


KVALITET

Våre tolker har høgskoleutdannelse innen forskjellige fagfelter fra hjemlandet eller Norge. Språket tolkene våre tolker til er deres eget morsmål og de har inngående kunnskap om landets kultur. Samtlige av våre tolker har enten tatt norsk som fag fra videregående skole her i Norge, eller Bergen testen.

Vi følger UDI’s retningslinjer for god tolkeskikk. Disse finner dere på UDI sine hjemmesider: Klikk her

Tolkene har gjennomgått et internt kurs som gir opplæring i de etiske retningslinjene for tjenesten samt sikrer at de har kjennskap til det norske språket og viktige faguttrykk. I tillegg vil tolkene forberede seg i forkant av hvert enkelt oppdrag.

Noen av våre tolker tar grunnutdanningen for tolker ved Universitet i Bergen, som er delvis nettbasert og går over to semestre. 

Vår målsetting er å knytte til oss de beste tolkene, samt stadig utvide vårt språktilbud.

 
FORSIDE TJENESTER KVALITET KONTAKT OSS SEND MAIL NOR-PARTNER NORGE